Voor professionals: werkatelier informatie delen bij mogelijke radicalisering

Een jongere die uitspraken doet waarvan je ongerust wordt, ideologische uitspraken doet, of zich vervreemdt van familie en vrienden. Soms heb je het idee dat er iets niet klopt. Je twijfelt: is er misschien sprake van (beginnende) radicalisering? Of speelt er iets anders? Hoe pak je dit aan? Met wie praat je erover? Welke informatie mag je wel en niet delen? Hoe zit het met je beroepsgeheim?

In het werkatelier ‘Informatie delen bij vermoedens van radicalisering’ gaan we aan de slag met de ‘Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering’. Daarbij gebruiken we actuele casuïstiek, zodat je de opgedane kennis direct kan toetsen aan de praktijk.

In het werkatelier leer je:

  • Wat je nodig hebt om te kunnen signaleren.
  • Wat je nodig hebt om tot een professioneel oordeel te komen bij vermoedens van radicalisering.
  • Hoe je een zorgvuldige afweging maakt voor het wel- of niet doorbreken van je beroepsgeheim .
  • Wat de juridische kaders zijn waarbinnen jij én je ketenpartners dienen te handelen.
     

Je weet dat je heel veel informatie over jongeren gewoon niet mag delen. Terwijl je er soms van overtuigd bent dat het gedrag van een jongere zorgelijk zou kunnen zijn. Hoe kan ik in zo’n geval snel schakelen en me toch aan de regels houden?

Voor wie
Een werkatelier is bedoeld voor professionals die met jongeren werken, zoals (jeugd)artsen, (jeugd)psychiaters, (jeugd)therapeuten, (jeugd)verpleegkundigen, (jeugd)hulpverleners, docenten, kinder- en jongerenwerkers, (school)maatschappelijk werkers en medewerkers van lokale sociale team.

Deskundige trainers
De werkateliers worden begeleid door ervaren juristen en experts op het gebied van preventie van radicalisering.

Praktische informatie
Duur: 4 uur
Locatie: incompany of met ketenpartners
Aantal deelnemers: maximaal 15 personen
Kosten: Platform JEP draagt de kosten voor de workshop, uitgezonderd locatie en catering

Interesse?
Bel 070 - 333 4558 of mail ons via platformjep@minszw.nl.