Youth Counselling Against Radicalisation (YCARe)

YCARe is een Europees project dat jeugdprofessionals ondersteunt bij het voorkomen en bestrijden van radicalisering. Het Verwey-Jonker Instituut is een van de betrokken organisaties. Doel is dat professionals uit verschillende landen leren van elkaars ervaringen.

Youth Counselling Against Radicalisation

Contactgegevens

www.ycare.eu

Doelgroep

Eerstelijnsprofessionals in het jeugddomein (youth counsellors) die direct met kwetsbare jongeren werken.

Doelstelling

Het project beoogt de kennis en kunde van eerstelijnsprofessionals te versterken, en de participatie en het actief burgerschap van jongeren te stimuleren.

Aanbod

Richtlijnen voor professionals

In het handboek Guidelines for front-line workers (PDF) vind je achtergrondinformatie over radicalisering en extremisme, en informatie over wat werkt bij het voorkomen en aanpakken van radicalisering.

Toolbox

In de YCARe Toolbox vind je concrete werkvormen, activiteiten en good practices voor het voorkomen en bestrijden van radicalisering en extremisme onder jongeren.