Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt gemeenten bij beleid en uitvoering en behartigt de belangen van gemeenten. Bij de (preventieve) aanpak van radicalisering en jihadisme spelen gemeenten een belangrijke rol.

Contactgegevens
www.vng.nl

Doelgroep
Nederlandse gemeenten

Doelstelling
Samen met alle gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur en werkt ze aan maatschappelijke opgaven, zoals de aanpak van radicalisering.

Aanbod

Website
Op de website vind je onder andere nieuws, praktijkvoorbeelden en publicaties over de rol van gemeenten bij de aanpak van radicalisering.