Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Het werkt in drie onderzoeksgroepen: Jeugd, opvoeding en onderwijs; Sociale vitaliteit en veiligheid; en Maatschappelijke participatie.

Website
www.verwey-jonker.nl

Doelgroep
Professionals en organisaties in het publieke en maatschappelijke domein.

Doelstelling
Het Verwey-Jonker Instituut geeft via onderzoek en expertise richting aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken met het oog op een betere, vitale en stabiele samenleving.

Aanbod

Onderzoek