TerRa – Terrorism and Radicalisation

TerRa is een Europees programma over het voorkomen en bestrijden van radicalisering. Het programma is in 2016 afgerond en heeft geleid tot een uitgebreide toolkit met handleidingen, beleidsaanbevelingen en achtergrondmateriaal.

Website
terra-net.eu

Doelgroep
Eerstelijnsprofessionals vanuit handhaving, onderwijs, welzijn, sociaal werk, lokale overheid en maatschappelijke organisaties.

Doelstelling
TerRa versterkt de positieve rol die slachtoffers en voormalige terroristen kunnen spelen bij het voorkomen van radicalisering. TerRa ondersteunt professionals en beleidsmakers bij het voorkomen van radicalisering en terrorisme.

Aanbod

Toolkit
Het programma heeft een uitgebreide toolkit ontwikkeld, met handleidingen en beleidsaanbevelingen voor onder andere docenten, religieuze leiders en lokale beleidsmakers.

Train-de-trainerprogramma
Uitgebreid materiaal (ook in het Nederlands) voor een train-de-trainerprogramma over het begrijpen en voorkomen van radicalisering.