Stichting School en Veiligheid (SSV)

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. School & Veiligheid geeft actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.

Contactgegevens
www.schoolenveiligheid.nl

Doelgroep
Stichting School & Veiligheid richt zich op leraren, conciërges, schoolleiders en -bestuurders, vertrouwenspersonen en veiligheidscoördinatoren. Via Pestweb richt School & Veiligheid zich ook op leerlingen.

Doelstelling
Stichting School & Veiligheid bevordert een sociaal veilig klimaat op scholen. Dit betekent het bevorderen van sociaal gedrag, door bijvoorbeeld gedragsregels op school, en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme zijn hiervan voorbeelden.

Aanbod

Website
Op de website vind je achtergrondinformatie, publicaties en handelingsinstrumenten over het omgaan met sociale spanningen en radicalisering binnen het onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo).

Trainingen
Stichting School & Veiligheid biedt in-company trainingen aan voor voor het onderwijs. Voorbeelden zijn de training 'Wij-zij-denken en extreem gedrag in de school' (voor po en vo) en 'Sociale veiligheid en radicalisering in de school' (mbo).

Helpdesk
Iedereen die werkzaam is in het onderwijs kan bij de helpdesk terecht voor informatie, hulp of advies over sociale veiligheid in het onderwijs. Dit kan preventief advies zijn, of ondersteuning bij een calamiteit.
Telefoon: 030 285 66 16 (op schooldagen tussen 9:00 en 16:00 uur)
E-mail: helpdesk@schoolenveiligheid.nl.