Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. Samen met haar leden werkt de vereniging aan sterk sociaal werk. Ze is actief op thema's als sociale teams, participatie en integratie, en jeugd en onderwijs.

Contactgegevens
www.sociaalwerknederland.nl

Doelgroep
Professionals in de domeinen zorg, onderwijs, wonen, welzijn en werk.

Doelstelling
Het sociaal werk in Nederland ondersteunen.

Aanbod

Publicaties