Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR)

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) verspreidt kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van radicalisering en de bestrijding van jihadisme. Het ROR biedt opleidingen voor professionals binnen de overheid en semioverheid.

Website

Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering

Doelgroep
Het ROR biedt opleidingen voor professionals binnen de overheid en semioverheid, die te maken kunnen krijgen met thema's als radicalisering in hun dagelijkse werk. Het bedient onder andere de vreemdelingenketen, de jeugdzorg-, welzijns-, veiligheids- en justitiële sector, maar ook andere instanties binnen de (semi)publieke sector.

Doelstelling
Doel van de opleidingen van het ROR is dat deelnemers leren hoe zij signalen van radicalisering kunnen herkennen, hoe zij deze signalen kunnen duiden en hoe zij indien nodig op de juiste manier kunnen handelen.

Aanbod

Trainingen

  • Basistraining radicalisering en jihadisme: eendaagse training voor professionals die geen of weinig kennis hebben van radicalisering en jihadisme.
  • Verdiepingstraining radicalisering en jihadisme: tweedaagse training voor professionals die op zoek zijn naar kennisverdieping en het versterken van handelingsbekwaamheid met betrekking tot radicalisering en jihadisme.
  • Voorlichting voor de eigen organisatie: eendaagse training voor professionals om binnen hun eigen organisatie het onderwerp radicalisering en jihadisme onder de aandacht te brengen.

Documenten