Radicalisation Awareness Network (RAN)

Het Radicalisation Awareness Network (RAN) brengt eerstelijnprofessionals uit heel Europa samen die werken aan het voorkomen van radicalisering. Zij delen hun kennis en praktijkervaring en denken mee over elkaars werk.

Contactgegevens
http://ec.europa.eu/

Doelgroep
Eerstelijnsprofessionals en onderzoekers vanuit onder andere onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijk middenveld, gezondheidszorg, lokale overheden, politie, en gevangeniswezen.

Doelstelling
Het delen van praktijkkennis en praktijkervaring over het voorkomen van radicalisering tussen eerstelijnsprofessionals in heel Europa.

Aanbod

Publicaties
Binnen het RAN zijn negen werkgroepen, die veel publicaties uitbrengen over bijvoorbeeld effectieve methoden oflokale aanpakken. Zo is er de werkgroep Youth, Families and Communities, en de werkgroep Local authorities.

Voorbeelden
De RAN Collection of Approaches and Practices geeft een overzicht van zeven inspirerende benaderingen om gewelddadig extremisme te voorkomen. Bij elke aanpak staan de methodes, concrete aanpakken, geleerde lessen en het trainingsaanbod.