Nederlandse Jeugdraad (NJR)

NJR (de Nationale Jeugdraad) behartigt de belangen van Nederlandse jongeren. NJR is een netwerk van zo'n 40 lidorganisaties. NJR voert verschillende projecten en programma's uit, allemaal gericht op het verbeteren van de positie van jongeren.

Contactgegevens
www.njr.nl

Doelgroep
Jongeren, jongerenorganisaties en iedereen die met of voor jongeren werkt.

Doelstelling
NJR staat voor een wereld waarin jongeren het beste uit zichzelf halen en daar een positieve invloed mee hebben op hun omgeving. Om dat te bereiken, verbindt NJR jongeren met zichzelf, met elkaar en met degenen die de wereld vormgeven.

Aanbod

Projecten en trainingen
NJR voert verschillende projecten en trainingen uit. Het centrale thema is zelfontwikkeling en hoe jongeren tegen vraagstukken in de samenleving aankijken. Veel projecten richten zich op het versterken van de sociale samenhang en daarmee op het terugdringen van polarisatie in de samenleving.