NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Contactgegevens
www.nji.nl

Doelgroep
Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met iedereen die een rol speelt in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Dit zijn professionals, beleidsmakers, bestuurders en vrijwilligers. Dat zijn ook jongeren en opvoeders zelf.

Doelstelling
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een stevige ambitie: een gelukkige jeugd voor élk kind. Alleen samen met anderen kan deze worden gerealiseerd.

Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Dat is de kennis waar het NJi zich op richt. Kennis wordt in verbinding met anderen gemaakt en gebruikt. Ouders, kinderen, en jongeren hebben ervaringskennis. Professionals hebben praktijkkennis. Wetenschappers hebben wetenschappelijke kennis. Het Nederlands Jeugdinstituut verbindt die kennis en zorgt ervoor dat deze kennis iedereen bereikt die er baat bij heeft. En we leren van uitkomsten en resultaten. Ons motto is: 'samen lerend doen wat werkt'.

Aanbod

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een online kennisdossier Radicalisering. De 'pedagogische mismatch' tussen de leefgebieden thuis, school en de straat staat hierin centraal. Het dossier geeft een overzicht van wat beroepskrachten in het onderwijs, het jongerenwerk en de hulpverlening kunnen doen als het gaat om de preventie, signalering en aanpak van radicalisering. Ook vind je hier de Quickscan Radicalisering: een verkenning van de ervaringen en behoeften van professionals en vrijwilligers in het lokale jeugddomein.