Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Het ontwikkelt, verzamelt en verspreidt toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. Movisie richt zich op thema's als zorg, sociale wijkteams en vrijwillige inzet.

Contactgegevens
www.movisie.nl

Doelgroep
Movisie ondersteunt en adviseert maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven, lokaal en landelijk.

Doelstelling
Movisie werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.

Aanbod

Training

Publicaties