Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)

Het Landelijk Steunpunt Extremisme biedt gespecialiseerde informatie, advies en ondersteuning over radicalisering en over hulp en ondersteuning die daarbij beschikbaar is. Het LSE is er voor families, professionals en gemeenten.

Contactgegevens
www.landelijksteunpuntextremisme.nl

Doelgroep
Voor iedereen die te maken heeft met (dreigende) radicalisering in zijn of haar familie, of met familieleden die willen uitreizen naar een strijdgebied, of terugkeren uit een strijdgebied. Ook professionals en gemeenten kunnen terecht bij het LSE.

Doelstelling

  • Adviseren over omgaan met radicalisering binnen families.
  • Ondersteunen bij praktische en emotionele zaken rondom radicalisering.
  • Delen van kennis en expertise met andere organisaties die zich bezighouden met familieondersteuning.
  • Ondersteunen van de kennisontwikkeling van andere partijen rondom het thema radicalisering in relatie tot familieondersteuning.

Aanbod

Contact
Bij vragen of zorgen kun je vrijblijvend contact opnemen met het LSE. Families hoeven voor de hulp van het LSE niet te betalen.
Telefoon: 088 20 80 080 (maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur)
E-mail: info@hetlse.nl