Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Sociale stabiliteit is een van de vier hoofdthema's van het programma.

Contactgegevens
www.kis.nl

Doelgroep
Beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals van maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en het bedrijfsleven.

Doelstelling
Doel van het programma is een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving.

Aanbod

Dossier radicalisering
In het dossier radicalisering vind je praktische en wetenschappelijke kennis over radicalisering, vervreemding van de maatschappij en sociale uitsluiting. Het dossier bundelt praktijkbeschrijvingen, achtergrondartikelen, vragen en antwoorden, en blogs.

Publicaties & handreikingen