IMPACT Europe

IMPACT Europe is een internationaal onderzoeksproject over het voorkomen en bestrijden van gewelddadige radicalisering. Het project is in 2017 afgerond. Vanuit Nederland zijn de Nationale Politie, TNO, Hogeschool Utrecht en het Verwey-Jonker Instituut betrokken.

Contactgegevens
www.impacteurope.eu

Doelgroep
Beleidsmakers, eerstelijnsprofessionals en onderzoekers die werken op het gebied van gewelddadige radicalisering.

Doelstelling
Het onderzoeksproject geeft antwoord op drie vragen: Hoe effectief zijn verschillende programma's bij het bestrijden van gewelddadige radicalisering? Wat is veelbelovende praktijk bij het bestrijden van gewelddadige radicalisering? En hoe vergroot dit aan onze kennis en begrip van gewelddadige radicalisering?

Aanbod

Toolkit
In de toolkit vind je informatie over het bestrijden van gewelddadig extremisme:

  • een handleiding voor het evalueren van projecten en programma's
  • een database met interventies en praktijkvoorbeelden
  • geleerde lessen uit evaluaties van interventies