International Centre for Counter-terrorism – The Hague (ICCT)

Het ICCT is een denktank die beleidsadvies en praktische ondersteuning geeft voor effectieve bestrijding van terrorisme. Thema's zijn onder andere het tegengaan van gewelddadig extremisme, de rechtsstaat, en betrokkenheid van maatschappelijke partijen.

Contactgegevens
https://icct.nl/

Doelgroep
Het ICCT richt zich op experts, beleidsmakers, professionals en mensen uit het maatschappelijk middenveld.

Doelstelling
Het ICCT biedt een platform voor internationale samenwerking en uitwisseling van ervaringen en expertise. Hiermee gaat het op zoek naar innovatieve benaderingen voor het voorkomen en bestrijden van terrorisme.

Aanbod

Website
Op de  website vind je een groot aantal onderzoeksartikelen, beleidsnotities en rapporten. Bijvoorbeeld een onderzoek naar methoden om terroristische 'narratieven' te bestrijden.