Global Counterterrorism Forum (GCTF)

Het Global Counterterrorism Forum (GCTF) is een forum van 29 landen en de Europese Unie. Nederland en Marokko zijn tot 2019 gezamenlijk voorzitter. Het forum brengt experts en professionals samen die werken aan het tegengaan van terrorisme en gewelddadig extremisme.

Contactgegevens
https://www.thegctf.org/

Doelgroep
Beleidsmakers en professionals die werken aan het tegengaan van terrorisme en gewelddadig extremisme.

Doelstelling
De missie van het Global Counterterrorism Forum (GCTF) is om de kwetsbaarheid van mensen voor terrorisme te verminderen. Het Forum wil terroristische daden voorkomen, bestrijden en vervolgen, en het aanzetten tot en werven voor terrorisme tegengaan.

Aanbod

Lifecycle toolkit
In de Lifecycle Toolkit staan goede voorbeelden en aanbevelingen op gebied van:

  • Preventie van radicalisering
  • Signalering en aanpak van geradicaliseerde individuen
  • Rehabilitatie en re-integratie van geradicaliseerde individuen.

Good practices
Op de website vind je beschrijvingen van good practices wereldwijd, bijvoorbeeld over de rol van het onderwijs bij het tegengaan van gewelddadig extremisme, of de rol van families.