Jongerenwerk en Onderwijs Samen

Veerkracht bevorderen bij opgroeiende jongeren: dat is het doel van het traject Jongerenwerk en Onderwijs samen (JOS). Het idee? Hoe meer de jongeren bij tegenslag weten terug te veren, hoe groter hun weerbaarheid. Dat betekent dat ze minder gevoelig zijn voor negatieve invloeden, zoals radicalisering en polarisatie.

Ze werken allemaal met jongeren: docenten en ondersteunend personeel op school en jongerenwerkers in de wijk. Waar de een wiskunde geeft of als conciërge werkt, organiseert de ander activiteiten voor de jeugd, van een voetbaltoernooi tot voorlichting over drugs.

Jongerenwerkers zijn er vooral op gericht om een band op te bouwen met jongeren en aan te sluiten bij hun belevingswereld. Ze staan naast jongeren. Dat kan een meerwaarde zijn voor school, waar de verhoudingen vaak hiërarchischer zijn. Ook voor het jongerenwerk is dit waardevol. Omdat een school, naast de wijk, een belangrijke vindplek is van jongeren. Daarom bundelen onderwijs en jongerenwerk steeds vaker hun krachten om samen (kwetsbare) jongeren te versterken.

Werkzame factoren in kaart brengen
Platform JEP wil voorkomen dat iedereen op eigen houtje moet uitvinden wat werkt en wat niet werkt als het gaat om het vormgeven van deze samenwerking. Daarom delen we in het traject JOS lokale (praktijk)kennis over jongerenwerk en onderwijs. Dit doen we natuurlijk niet alleen maar juist in samenwerking met jongerenwerkers, onderwijsprofessionals, gemeenten en onderzoekers. Ons uitgangpunt is de samenwerking tussen jongerenwerkers en scholen beter maken. Of die nu in de kinderschoenen staat of al vergevorderd is. Hoe? Door betrokken partijen te inspireren met kennis, praktijkvoorbeelden, verhalen en tips.

Dat doen we als volgt:

Werkplaatsen
In Tilburg en Utrecht onderzoeken we bestaande samenwerkingen tussen jongerenwerk en onderwijs in zogenoemde werkplaatsen. We kijken daarbij niet alleen naar de benodigde randvoorwaarden maar ook naar succesfactoren en valkuilen.

Aan deze werkplaatsen werken mee:

  • Gemeente Utrecht
  • Youthspot (Hogeschool van Amsterdam)
  • Stichting JoU
  • Gemeente Tilburg
  • ContourdeTwern / RNewt
  • Fontys Hogeschool
  • Diverse middelbare scholen

Literatuuronderzoek
Onderzoekers Paul Mutsaers en Sibel Demir onderzochten voor ons wat er aan kennis voorhanden is. Welke voorbeelden zijn er als het gaat om samenwerkingen, ook in het buitenland? Wat is er aan literatuur beschikbaar? En wat zijn de lessen die we daaruit kunnen trekken? Je leest het in de publicatie Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren.

Kennis verspreiden
In het kader van JOS lopen er verschillende onderzoeken. Wanneer we alle onderzoeksresultaten hebben opgehaald en gebundeld, zullen we de kennis en ervaring regionaal en landelijk verspreiden. De resultaten publiceren we ook op onze website. Volg ons op LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven.

Meer informatie
Wil je meer weten over hoe je een samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk tot stand brengt? Bel de JEP Advieslijn: 070 - 333 4558 (bereikbaar tijdens kantooruren). Of mail ons via platformjep@minszw.nl.