Preventing radicalization and polarization

Professionals uit het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van radicalisering en polarisatie onder jongeren. Maar hoe kunnen zij dat het beste aanpakken en wat is daarvoor nodig? In opdracht van Platform JEP is er een literatuuronderzoek uitgevoerd door Paul Mutsaers en Sibel Demir waarin zij zich verdiepten in beleid, prioriteiten, programma's en samenwerkingspartners die zich richten op het voorkomen van radicalisering en polarisatie onder (risico)jongeren. De resultaten van dit onderzoek presenteren zij in dit artikel.