We hebben elkaar nodig

Op woensdag 28 februari was de gemeente Venray gastheer van de bestuurlijk conferentie ‘Voorkomen van polarisatie en zorgwekkende identiteitsontwikkeling’. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Diversion en Platform JEP.

De deelnemers aan de conferentie vormden een mix van bestuurders en managers uit het onderwijs, het sociaal domein en het veiligheidsdomein, en stond onder leiding van Naima Azough, die o.a. het rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals ’ heeft geschreven. Volgens Martijn van der Putten, wethouder onderwijs en jeugdbeleid van Venray, is het van belang om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Om zo groeiende polarisatie te voorkomen en nuances in het debat behouden.

Tijdens de interviewsessie gingen een bestuurder uit een zorg- en welzijnsinstelling en een teammanager uit het onderwijs met elkaar in gesprek over de rol van de organisatie bij de preventie van polarisatie en radicalisering. Ook collega’s onderling moeten met elkaar praten over situaties die voor maatschappelijke spanningen zorgen, was hun mening, zeker als bekend is dat er verschillend wordt gedacht over bepaalde onderwerpen. Zo weet je van elkaar waar je voor staat en waar je als organisatie voor staat.

Bij de waardenverkenning gingen deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal stellingen. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind dat als ouders of jongeren een hulpverlener niet zien zitten vanwege zijn of haar religieuze of culturele achtergrond, je op zoek moet gaan naar een betere match’. De ervaring dat je van mening met elkaar kunt verschillen en toch in contact blijven, blijkt leerzaam en inspirerend.

De groep ging daarna in vier deelgroepen uiteen om met elkaar te verkennen waar de vragen én ervaringen liggen op het terrein van preventie en cross-sectorale samenwerking. Organisaties kenden elkaar vaak al wel, maar dat leidde niet automatisch tot samenwerking op het gebied van de preventie van radicalisering en polarisatie, o.a. omdat men onzeker is welke informatie men met elkaar mag delen. En ook omdat het vertrouwen in elkaar nog moet groeien. Vanuit het sociale domein bestaat er soms de angst dat er te snel politie en justitie bij wordt ingeschakeld, terwijl eerst nog beter onderzocht moet worden wat er precies speelt.

De conclusie van de dag was dat organisaties elkaar bij de preventie van radicalisering en polarisatie hard nodig hebben, maar elkaar nog niet altijd en op het goede moment weten te vinden. Het zou mooi zijn als gemeentes de rol van aanjager willen oppakken, als regievoerder op deze onderwerpen. Zo kan een integrale lokale aanpak beter worden gerealiseerd.

Werkt u bij een organisatie in het onderwijs, het sociaal domein of veiligheidsdomein en heeft u interesse om een dergelijke bijeenkomst in uw gemeente te houden? Neem dan vrijblijvend contact op met Platform JEP via het contactformulier.