Wat doe ik als ik me zorgen maak over een jongere of gezin dat naar het buitenland wil vertrekken? Of al is vertrokken?

Als professional kun je je zorgen maken om een kind dat niet terugkomt van vakantie. Of dat plotseling met zijn ouders naar het buitenland vertrekt, of alleen.

In deze situaties hoeft er geen sprake te zijn van radicalisering. Het kan zijn dat er niets aan de hand is met het kind. Maar het kind kan ook worden achtergelaten in het buitenland voor een gedwongen huwelijk. Of er kan sprake zijn van heropvoeding door familie in het buitenland. Als je je zorgen maakt, zijn er instanties waar je terechtkunt.

Huwelijksdwang

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating geeft informatie, advies en ondersteuning aan professionals over de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Ook kan het een verzoek tot een spoedmaatregel indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Kinderontvoering

Als een van de ouders na een echtscheiding een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder, is er sprake van kinderontvoering. Dit is strafbaar. Meer informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheid.

Informatie

Als je je zorgen maakt over het land waar een jongere naartoe is verhuisd, dan kun je contact opnemen met de Internationale Organisatie voor Migratie. Deze organisatie heeft vaak goed zicht op de veiligheid en lokale situatie in een land.

Radicalisering

Heb je vermoedens van mogelijke radicalisering? Zie deze vraag:  Ik maak me zorgen over een jongere, wat kan ik doen?