Wanneer, bij wie en hoe doe ik een melding?

Wanneer?

Het kan zijn dat je je zorgen maakt over (ernstige) veiligheidsrisico's die kunnen ontstaan door radicalisering en extremisme. Denk aan risico's voor de veiligheid van de jongere zelf of van zijn familie, maar ook risico’s voor de veiligheid van de omgeving of van jou als betrokken professional. De belangrijkste boodschap is: blijf niet alleen rondlopen met je zorgen en vraag altijd advies.

Bij wie?
Wijzen je signalen op acuut gevaar? Bel dan direct de politie of 112. Overleg zo mogelijk eerst met een leidinggevende en bespreek wie het beste de melding kan doen.

Wanneer je kennis of vermoedens hebt van mogelijke strafbare feiten over extremisme en deze anoniem wilt melden, neem dan contact op met Meld Extremisme Anoniem (via Meld Misdaad Anoniem, telefoonummer: 0800-700).

Overige meldingen kun je doen bij de (lokale) politie. Houd er rekening mee dat bij een melding bij de politie je naam en adres bekend worden.

Hoe?

Bij het delen van je zorgen en van informatie over de jongere heb je uiteraard te maken met je beroepsgeheim. De Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering helpt je hierbij een goede afweging te maken.

Het verschilt per instelling en per beroepsgroep wie binnen de instelling de beslissing neemt of er een melding wordt gedaan. Volg  de interne werkwijze en betrek degene die de beslissing moet nemen zo snel mogelijk.

Eventuele vervolgstappen

Wanneer je een melding doet, is het belangrijk duidelijk af te spreken wie welke vervolgstappen zal zetten. Wat wordt er van jou verwacht? Wat gaan de ontvanger van de melding doen en wanneer hoor je wat er met je melding is gedaan?