Ik zou willen sparren met een ervaren beroepsgenoot. Waar kan dat?

Platform JEP werkt nauw samen met deskundigen op diverse terreinen.

Denk aan gezinscoaches, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners of gedragswetenschappers die veel met casuïstiek te maken hebben gehad of experts zijn op het gebied van gespreksvoering, jihadisme of extreemrechts. Ook werken wij samen met professionals die binnen hun organisatie of op lokaal niveau het thema op de kaart hebben gezet en hun collega’s ondersteunen bij intervisie.

Wil je sparren over een vraagstuk gerelateerd aan polarisatie of radicalisering? Neem dan contact op met Platform JEP.