Ik maak me zorgen over een jongere, wat kan ik doen? Bij wie kan ik terecht?

Als je denkt dat je signalen hebt opgevangen van mogelijke radicalisering, is het goed dat je er niet alleen mee blijft rondlopen.

Een belangrijke eerste stap is het in kaart brengen en beschrijven van de signalen die je hebt opgevangen. Overleg bijvoorbeeld met een collega, zodat jullie samen kunnen bekijken wat er eventueel aan de hand is. Het is goed om jouw waarnemingen te checken; ziet jouw collega ook wat jij ziet? Sparren kan ervoor zorgen dat je jouw onderbuikgevoelens kunt duiden, en feiten van oordelen kunt scheiden.

Wellicht heb je al met de jongere gesproken en vraag je je af wie jou op een veilige manier kan ondersteunen in de duiding van wat je hebt gezien of gehoord. Of vraag je je af of jij degene bent die het gesprek met de jongere en wellicht ook zijn ouders moet voeren. En wanneer en hoe mag je informatie over een jongere delen binnen en buiten je eigen organisatie? De Werkwijze informatie delen bij mogelijke radicalisering ondersteunt je bij het beantwoorden van deze vragen.

Vooral als je organisatie nog niet veel met radicalisering van jongeren te maken heeft gehad, is het niet altijd duidelijk bij welke externe instelling advies kan worden gevraagd. Platform JEP is goed thuis in de organisatie van de aanpak van radicalisering in de verschillende regio’s, en kan je adviseren waar je binnen de regio om advies kunt vragen. Vaak zijn er bestaande structuren in je werkomgeving voor (anoniem) overleg over een jongere, zoals zorgteams, multidisciplinaire overleggen, gemeentelijke adviespunten of casuïstiekbesprekingen.

Ernstige veiligheidsrisico’s?
Er is geen centraal meldpunt voor signalen van radicalisering. Bij ernstige veiligheidsrisico's ligt het vaak voor de hand om de informatie te delen met de politie en/of de ambtenaar openbare orde en veiligheid van de gemeente. Het is belangrijk dat de instelling waar je werkt een contactpersoon heeft bij de politie en bij de gemeente die je de weg kan wijzen naar de juiste afdeling of functionaris. Raadpleeg Platform JEP als niet duidelijk is bij wie je in de regio moet zijn met informatie over een mogelijk radicaliserende jongere.

Meer informatie