Welke scholing en trainingen zijn er op het gebied van polarisatie, radicalisering en extremisme?

Wil je als organisatie je medewerkers ondersteunen in het omgaan met polarisatie, radicalisering en extremisme? Medewerkers kunnen kennis en kunde opdoen door het volgen van een training (zie hieronder). Maar het is minstens zo belangrijk dat medewerkers weten en ervaren dat ze er niet alleen voor staan in hun organisatie. Bijvoorbeeld doordat er een vertrouwenspersoon is, er duidelijk beleid gevoerd wordt, medewerkers gebruik kunnen maken van intervisie of extra deskundigheid kunnen bevragen. Wil je meer weten of hierover sparren met een collega-instelling? Neem dan contact op met Platform JEP.

Er bestaan verschillende (online) trainingen voor het herkennen van, en omgaan met zorgwekkend gedrag en radicalisering. Veel organisatie bieden trainingen en workshops over deze thema's aan. Om willekeur te voorkomen, geven we hier alleen informatie over het aanbod van en via de overheid.

Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering biedt verschillende trainingen over radicalisering aan:

  • Basistraining radicalisering en jihadisme: eendaagse training voor professionals die geen of weinig kennis hebben van dit onderwerp.
  • Training Jeugddomein: basistraining met aanvullende aandacht voor de (identiteits)ontwikkeling van adolescenten in relatie tot radicalisering, en voor privacybeleid.
  • Training ggz: basistraining met aanvullende aandacht voor de meldstructuur bij het opvangen van signalen in relatie tot radicalisering.
  • Verdiepingstraining radicalisering en jihadisme: tweedaagse training voor professionals die op zoek zijn naar kennisverdieping en het versterken van handelingsbekwaamheid met betrekking tot radicalisering en jihadisme.
  • Voorlichting voor de eigen organisatie: eendaagse training voor professionals om binnen hun eigen organisatie het onderwerp radicalisering en jihadisme onder de aandacht te brengen.

Omgaan met extreme idealen

De training Omgaan met extreme idealen van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit draagt vanuit een pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen bij jongeren. De training is bedoeld voor hulpverleners, docenten en andere professionals, en is kosteloos.

Onderwijs

Voor aanbod voor onderwijsprofessionals verwijzen we naar Stichting School & Veiligheid. Een van de trainingen die School & Veiligheid aanbiedt is: Van Zij naar Wij. Ook biedt School & Veiligheid de e-learning Omgaan met extreem gedrag en polarisatie aan. Daarnaast ontwikkelde School & Veiligheid in samenwerking met Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) de gesprekstool ‘Struisvogel Sessie’ om morele dilemma’s bespreek te maken in de klas.  Voor vragen over scholen kun je contact opnemen met de Helpdesk.

Zorgwekkend gedrag hoger onderwijs

De e-learning zorgwekkend gedrag van het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) helpt docenten en andere professionals binnen het hoger onderwijs (hbo en universiteit) om zorgwekkende signalen van studenten te herkennen (depressie, stress, extreme ideeën). Ook biedt de training professionals een handelingsperspectief om verdere stappen te zetten.