Als kinderen terugkeren uit het strijdgebied, wat betekent dat dan voor mij als professional?

Als je in jouw werk een kind of een jongere tegenkomt die (mogelijk) is teruggekeerd uit Syrië of Irak, en je vermoedt dat de Raad voor de Kinderbescherming of de gemeente niet betrokken is, meld dit dan bij de locatie van de Raad voor de Kinderbescherming bij jou in de buurt. Op iedere locatie werken raadsonderzoekers die bekend zijn met de gespecialiseerde aanpak voor minderjarige terugkeerders.

Ga niet zelfstandig aan het werk. Er is een landelijke aanpak voor deze kinderen, gecoördineerd door de rijksoverheid. Het is in het belang van het kind dat hij of zij binnen deze gespecialiseerde aanpak wordt gezien en gesproken.  
 
In de landelijke aanpak heeft de Raad voor de Kinderbescherming de regie. De RvdK heeft voor de bij hen bekende kinderen van Nederlandse uitreizigers in Syrië en Irak een terugkeerplan opgesteld. In deze plannen wordt per kind gekeken wie bij terugkeer in Nederland voor het kind zou kunnen zorgen en welke (specialistische) hulp het kind mogelijk nodig heeft. De RvdK streeft naar contact met achterblijvers zoals familie en met politie, gemeente en lokale hulpverleners om vóór terugkeer de situatie van de minderjarige zo goed mogelijk in te  schatten.

Bij terugkeer kan de Raad een beschermingsmaatregel aanvragen en advies inwinnen bij het Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders (LAT). In dit team zitten 18 deskundigen op het gebied van trauma, radicalisering en (ontwikkelings)psychologie. Een deskundige kan een inschatting maken van mogelijke trauma en veiligheidsrisico van een individuele jongere. De uitkomsten hiervan kan de Raad inbrengen bij de kinderrechter. Het op maat gemaakte advies wordt gedeeld metde betreffende gemeente in samenwerking met de betrokken lokale (zorg)professionals.

Meer informatie?

Minderjarigen bij ISIS (NCTV en AIVD)
De AIVD en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schetsen in de gezamenlijke publicatie Minderjarigen bij ISIS een realistisch beeld van wat minderjarigen meemaken in Syrië en Irak.