Wat als ik het mis heb?

Deze video gaat over de uitdagingen van professionals met betrekking tot problematiek rondom radicalisering.

Deze video gaat over de uitdagingen van professionals met betrekking tot problematiek rondom radicalisering.
In de opening horen we een voice-over vertellen aan een professional hoe zijn dag er uit ziet, waarin
meerdere signalen van startende radicalisering voorkomen. De professionals in beeld reageren er niet op en laten de
persoon achter de voice-over zonder advies weer gaan.
Daarna volgen interviews in portretvorm met drie professionals uit de eerdere scene, waarin ze de problemen
vanuit hun eigen vakgebied blootleggen, om bestuurders in de zorg duidelijk te maken dat er een verandering
van opstelling tegenover radicalisering moet ontstaan.