Evaluatie training Omgaan met Extreme Idealen (OMEI)

Wat houdt radicalisering in? Hoe verhoudt het zich tot de identiteit en extreme idealen van jongeren? En hoe weet je als betrokkene hoe je signalen moet duiden? De training 'Omgaan met extreme idealen' (OMEI) draagt vanuit een pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen bij jongeren. Professionals krijgen praktische handvatten aangereikt. In opdracht van de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit (ESS) heeft Labyrinth Onderzoek & Advies deze training geëvalueerd.