Uitkomsten roadshows voor bestuurders en beslissers

In opdracht van het ministerie van VWS en Platform JEP heeft Diversion in 2017 en 2018 vijf bijeenkomsten voor bestuurders georganiseerd over de rol van het jeugddomein in het voorkomen van polarisatie en radicalisering.

Als het gaat om (de preventie van) radicalisering wordt er vaak direct naar het veiligheidsdomein gekeken. Toch is de preventie van radicalisering en polarisatie bij uitstek een opvoedvraagstuk. Het thema raakt professionals in het jeugddomein.

Tijdens de bijeenkomsten bogen bestuurders, beslissers en professionals uit gemeenten en het jeugddomein zich over de vraag wat ervoor nodig is om professionals effectief bij hun soms lastige rol te ondersteunen en de verbinding tussen het veiligheidsdomein en het jeugddomein te versterken.

Onderstaand treft u de belangrijkste punten die naar voren kwamen tijdens de vijf bijeenkomsten (getiteld Samenvatting Roadshows 2017 en Samenvatting Roadshow 2018) en het uitgebreide rapport van de resultaten van deze bijeenkomsten en de aanbevelingen die daaruit voortkomen (getiteld Uitgebreid verslag Roadshows 2017).