Rapport 'Weerbare jongeren, weerbare professionals'

Om extremisme en polarisatie te voorkomen, zijn professionals uit het jeugd- en onderwijsdomein cruciaal. Speciaal rapporteur Naima Azough beschrijft hoe deze professionals omgaan met de preventie van extremisme en de bevordering van sociale cohesie, en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben.

Zie ook