Rapport 'Weerbare jongeren, weerbare professionals'

Om extremisme en polarisatie te voorkomen, zijn professionals uit het jeugd- en onderwijsdomein cruciaal. Speciaal rapporteur Naima Azough beschrijft hoe deze professionals omgaan met de preventie van extremisme en de bevordering van sociale cohesie, en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben.