Wat kun je doen aan polarisatie en radicalisering? Begrippen, modellen, factoren en interventies

De laatste tien jaar zijn op het gebied van preventie radicalisering en polarisatie veel initiatieven ontplooid, zowel in beleid en praktijk als in onderzoek. Tegelijkertijd is er behoefte aan zicht op de effectiviteit van initiatieven om radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) deed een verkenning naar wat werkt bij het voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering.