Jongerenwerk en Onderwijs Samen (JOS). Gesprekskaart voor uitvoerende onderwijsprofessionals en haar samenwerkingspartners

Om effectief te kunnen samenwerken rond vraagstukken van veiligheid is kennis essentieel. Hoe creëer je een veilig pedagogisch klimaat? Wat te doen als zich een incident voordoet? Samen sta je sterker. Daarom beantwoord je deze en andere vragen samen met de partners van de school. De gesprekskaart helpt bij het voeren van het juiste gesprek en het beantwoorden van relevante vragen.