Jongerenwerk en Onderwijs Samen (JOS). Format actieplan: starten van een samenwerking

Aan de hand van dit format kun je een eigen actieplan maken met concrete afspraken over wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. In dit format loop je samen met partners de werkzame elementen door die relevant zijn om het gewenste resultaat te bereiken.