Trusting the Mistrusted

Håvard Haugstvedt, promovendus aan de Universiteit van Stavange, onderzocht hoe sociaal werkers denken over hun werk in het licht van preventie van radicalisering en extremisme.