Veerkracht bevorderen bij opgroeiende jongeren

Hoe kun je gebruikmaken van beschermende factoren: factoren die bijdragen aan weerbaarheid tegen extremistische attitudes en gedrag? Onderzoekers Stijn Sieckelinck en Amy-Jane Gielen schreven hierover een publicatie in opdracht van Platform JEP. Voor alle professionals die te maken (kunnen) krijgen met radicalisering.