Bijlage 3. Illustratieve citaten (Verkenning jongeren en polarisatie)

Ter illustratie van de onderzoeksbevindingen van de verkenning van Verwey-Jonker Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut naar polarisatie in het jeugddomein, enkele illustratieve citaten van experts en praktijkdeskundigen over (oplopende) spanningen tussen groepen jongeren.