Rapport Verkenning jongeren en polarisatie

Het Nederlands Jeugdinstituut en Verwey-Jonker Instituut hebben een verkenning gedaan naar polarisatie waarbij jongeren zijn betrokken en gehanteerde werkwijzen om hier mee om te gaan. Dit hebben zij in opdracht van Platform JEP uitgevoerd.

Zie ook