Rapport Verkenning jongeren en polarisatie

Het Nederlands Jeugdinstituut en Verwey-Jonker Instituut hebben een verkenning gedaan naar polarisatie waarbij jongeren zijn betrokken en gehanteerde werkwijzen om hier mee om te gaan. Dit hebben zij in opdracht van Platform JEP uitgevoerd.