Bijlage 2. Onderzoeksverantwoording (Verkenning jongeren en polarisatie)

In deze bijlage is de onderzoeksverantwoording te vinden voor de verkenning die Verwey-Jonker Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Platform JEP hebben uitgevoerd.