Bijlage 1. Ontwerp voor een kader (Verkenning jongeren en polarisatie)

Platform JEP heeft door Verwey-Jonker Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut een kader laten voor het ontwikkelen en toetsen van activiteiten die gericht zijn op de preventie en aanpak van polarisatie. Bestaande kaders en de uitkomsten van de verkenning naar polarisatie in het jeugddomein, in literatuur en praktijk, hebben geleid tot dit ontwerp.