Handreiking ‘Van polarisatie naar verbinding in buurten’

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? KIS ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie.

In deze handreiking staat een stappenplan met checklists en adviezen om te komen tot een effectieve analyse van polarisatie en een keuze voor passende interventies. Naast het in kaart brengen van de problematiek (vormen polarisatie, oorzaken, betrokken groepen, locaties, fasen) geeft de handreiking ook informatie en handvatten voor verschillende vervolgstappen:

• Wat moet er gebeuren om polarisatie tegen te gaan of te voorkomen en hoe worden de verbindingen/cohesie tussen bevolkingsgroepen versterkt (oplossingsrichtingen)?
• Welke concrete interventies kan je inzetten bij verschillende vormen van polarisatie?
• Analyse en duiding van ‘witte vlekken’ in het lokaal beleid om polarisatie te voorkomen. Volstaat het huidige beleid? Is het nodig om het te intensiveren, en welke aanpakken passen daarbij?