Polarisatie: Do’s en don’ts voor jongerenwerkers

Polarisatie is toenemend wij-zij denken, waardoor het contact tussen groepen in de samenleving verslechtert of verdwijnt. Activiteiten waar groepen elkaar ontmoeten kunnen polarisatie tegengaan. Tegelijkertijd kunnen (ontmoetings)activiteiten juist averechts werken. Waar moet je als jongerenwerker rekening mee houden, als je verschillende groepen in de buurt wilt verbinden?

Als jongerenwerker ken je de mensen én de organisaties. Hierdoor heb je een unieke positie om verschillende groepen in de buurt te verbinden. Bewust of onbewust: jouw dagelijks handelen draagt bij aan het tegengaan van polarisatie. Bijvoorbeeld als je bemiddelt tussen buurtbewoners en jongeren, een sportevenement organiseert, of jongeren een rol geeft als toezichthouder op een plein.

In de publicatie van KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) worden de aandachtspunten voor verschillende stappen in de aanpak benoemd: het oriënteren op de situatie, het ontwerpen van de activiteit en het organiseren van de activiteit. Veel van deze punten zal je als jongerenwerker al toepassen in je dagelijks werk. Zie ze als een reminder en ter onderbouwing van je handelen.