Puberaal, lastig of radicaliserend? (2015)

Deze publicatie van het ministerie van Onderwijs ondersteunt professionals in het onderwijs om ontsporing en radicalisering van jongeren vroegtijdig te signaleren en mogelijk te voorkomen. De publicatie biedt een kader voor het proces van radicalisering, op welke manier dit jongeren en de school kan treffen en wat de school hieraan kan doen.