Developing a social media response to radicalization: The role of counter-narratives in prevention of radicalization and de-radicalization (2017)

Radicale groeperingen gebruiken in toenemende mate social media om hun propaganda te verspreiden en hun extremistisch gedachtegoed te promoten, inclusief websites als YouTube, Facebook, en Twitter.

In het onderzoek ‘Developing a social media response to radicalization: The role of counter-narratives in prevention of radicalization and de-radicalization’ staat de vraag centraal in hoeverre het mogelijk is om ‘counter-narrative’ programma’s via social media in te zetten om individuen te deradicaliseren of gewelddadig extremisme te voorkomen.

Als centrale uitkomst komt naar voren dat naarmate mensen meer geradicaliseerd zijn en zich sterker identificeren met een extreme ideologie of groep, ze minder beïnvloed en overtuigd kunnen worden door ‘counter-narrative’ campagnes.

Hoewel het online aanbieden van counter-narratives een aantrekkelijke strategie lijkt, laat de analyse zien dat het geen ideale manier is om mensen te deradicaliseren. Het inzetten van ‘counter-narratives’ is waarschijnlijk succesvoller in een preventieve context, als mensen nog open staan voor informatie.

Van Eerten, J. C., Doosje, B., Konijn, E., De Graaf, B., & De Goede, M. (2017). Developing a social media response to radicalization: The role of counter-narratives in prevention of radicalization and de-radicalization. Report for Ministry of Security and Justice.