Radicalisering voorkomen en tegengaan: 4 praktijkvoorbeelden (2017)

In dit rapport beschrijft het Kennisplatform Integratie & Samenleving vier initiatieven om radicalisering van jongeren te voorkomen. Dit zijn de campagne Dare to be Grey, de training Omgaan met extreme idealen, de Roadshow Persvrijheid en een training voor sleutelfiguren binnen de Koerdisch-Nederlandse gemeenschap. Deze praktijkvoorbeelden geven inzicht in geleerde lessen en ervaringen.

Meer informatie is te vinden op de website van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.