Developing a local prevent framework and guiding principles (2016)

Dit rapport van het Europese Radicalisation Awareness Network biedt een raamwerk voor lokale strategieën om radicalisering te voorkomen en aan te pakken. De informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op de praktijkervaringen van lokale beleidsmakers en professionals in meer dan twintig steden in Europa.