Preventie van radicalisering. Praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering (2016)

Kennisplatform Integratie & Samenleving beschrijft dertien projecten uit de praktijk om radicalisering van jongeren te voorkomen. Deze voorbeelden kunnen professionals die radicalisering willen tegengaan inspireren.

De dertien projecten zijn te downloaden via de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Groot

Kennisplatform Integratie & Samenleving beschrijft dertien projecten uit de praktijk om radicalisering van jongeren te voorkomen. Deze voorbeelden kunnen professionals die radicalisering willen tegengaan inspireren.

De dertien projecten zijn te downloaden via de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving.