Quickscan radicalisering. Verkenning van de lokale praktijk (2016)

In dit rapport brengen het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie de ervaringen en behoeften in kaart van professionals en vrijwilligers in het jeugddomein. Hoe gaan zij in de lokale praktijk om met jongeren die (dreigen te) radicaliseren? Hoe signaleren ze dat? Wat doen ze om het te voorkomen? Hoe pakken ze radicalisering aan? En werken ze bij dat alles ook samen?

Het rapport is te downloaden op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.