De hel, dat is de ander. Het verschil in denken van moslims en niet-moslims (2016)

In dit boek gaat filosoof Bart Brandsma op zoek naar het verschil in denken van moslim en niet-moslim.

Hij laat zien hoe moslim en niet-moslim elkaar kunnen vinden over concrete thema's als de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat en de positie van de vrouw.

Het boek is online te bestellen via de website polarisatie.nl.