Werelden van verschil. Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland (2015)

Deze studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien hoe migranten zich emotioneel, cultureel en sociaal verhouden tot autochtone Nederlanders en tot Nederland. Welke factoren zijn van invloed op verschillen in de sociaal-culturele positie van migrantengroepen, en op het ontstaan van sociaal-culturele afstand? En hoe groot is de groep migranten die sterke banden hebben met de herkomstgroep, en weinig contacten en emotionele binding met de Nederlandse samenleving?

Je kan de volledige studie lezen op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau.