Formers and Families. Transitional journeys in and out of extremism in the United Kingdom, Denmark and the Netherlands (2015)

Onderzoekers beschrijven in dit rapport de mogelijke rol die familieleden spelen bij het proces van radicalisering en deradicalisering van jonge mensen. In hoeverre wordt de ontwikkeling van radicalisme beïnvloed door het opvoedingsklimaat in het gezin en de reacties van ouders, familie en andere opvoeders? De onderzoekers interviewden 60 mensen die hun actieve radicalisme achter zich hadden gelaten, en hun naaste familieleden. Het onderzoek helpt om radicaliseringsprocessen beter te begrijpen en aan te pakken.